سگک و بندگیر

اگر شما هم جزء هنرمندان چرم دوزی هستین، برای درست کردن انواع کمربند و کیف به بندگیر ها برای اضافه کردن قابلیت کوتاه بلند کردن بندها نیاز دارین و به سگک ها برای محکم کردن و فیکس کردن کمربندها 🙃

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
بندگیر کد:2413 رنگ نقره ای
5,000 تومان
بندگیر کد:2411 رنگ زرده قلم
3,300 تومان 4,000 تومان
بندگیر کد:2411 رنگ طلایی
3,300 تومان 4,000 تومان
بندگیر کد:2411 رنگ نقره ای
3,300 تومان 4,000 تومان
بندگیر کد:2412 رنگ زرده قلم
3,300 تومان 4,000 تومان
بندگیر کد:2412 رنگ طلایی
3,300 تومان 4,000 تومان
بندگیر کد:2414 رنگ نقره ای
3,300 تومان 4,000 تومان
بندگیر کد:2415 رنگ نقره ای
3,300 تومان 4,000 تومان
بندگیر کد:2432 رنگ زرده قلم
1,200 تومان 1,500 تومان
بندگیر کد:2433 رنگ زرده قلم
1,200 تومان 1,500 تومان
بندگیر کد:2433 رنگ طلایی
1,200 تومان 1,500 تومان
بندگیر کد:2434 رنگ زرده قلم
1,200 تومان 1,500 تومان
سگک کد:2419 رنگ زرده قلم
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2419 رنگ طلایی
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2419 رنگ نقره ای
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2420 رنگ زرده قلم
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2420 رنگ طلایی
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2420 رنگ نقره ای
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2421 رنگ زرده قلم
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2421 رنگ طلایی
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2421 رنگ نقره ای
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2422 رنگ زرده قلم
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2422 رنگ طلایی
3,500 تومان 4,200 تومان
سگک کد:2425 رنگ زرده قلم
2,500 تومان 3,000 تومان
سگک کد:2425 رنگ طلایی
2,500 تومان 3,000 تومان
سگک کد:2425 رنگ نقره ای
2,500 تومان 3,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top