دسته بندی ها

رنگ کهنه کاری

 

جهت ایجاد نماهای آنتیک و ‍‍‍پتینه کاری و ثبت آثار کهن و قدیمی ازرنگ های کهنه کاری استفاده می شود

 

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است  

تفاوت در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار آبی کد da1702
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار خاکستری کد da1711
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار زرد تیره کد da1704
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار سرمه ای کد da1716
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار سفید کد da1700
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار صورتی کد da1706
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار مشکی کد:da1707
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار کرم کد:da1701
33,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار آبی کد da2702
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار خاکستری کد da2711
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار زرد تیره کد da2704
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار سبز کد da2715
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار سرمه ای کد da2716
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار سفید کد da2700
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار صورتی کد da2706
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار مشکی کد:da2707
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار کرم کد:da2701
63,500 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار آبی کد da702
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار خاکستری کد da711
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار زرد تیره کد da704
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار سرمه ای کد da716
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار سفید کد da700
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار صورتی کد da706
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار مشکی کد:da707
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار کرم کد da701
20,000 تومان
رنگ کهنه کاری آبی کد:702
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری اقیانوسی کد 713
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری خاکستری کد 711
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری خاکی کد 708
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری دارچینی کد 705
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری زرد تیره کد:704
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری سبز تیره کد 715
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری سبز نیلی کد 710
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری سبز کد:703
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری صورتی کد 706
46,500 تومان
رنگ کهنه کاری قرمز کد 712
46,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top