دسته بندی ها

رنگ کهنه کاری

 

جهت ایجاد نماهای آنتیک و ‍‍‍پتینه کاری و ثبت آثار کهن و قدیمی ازرنگ های کهنه کاری استفاده می شود

 

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است  

تفاوت در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار آبی کد da1702
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار خاکستری کد da1711
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار زرد تیره کد da1704
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار سبز کد da1715
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار سرمه ای کد da1716
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار سفید کد da1700
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار صورتی کد da1706
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار مشکی کد:da1707
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 125 میل دانکار کرم کد:da1701
26,500 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار آبی کد da2702
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار خاکستری کد da2711
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار زرد تیره کد da2704
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار سبز کد da2715
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار سرمه ای کد da2716
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار سفید کد da2700
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار صورتی کد da2706
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار مشکی کد:da2707
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 250 میل دانکار کرم کد:da2701
50,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار آبی کد da702
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار خاکستری کد da711
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار زرد تیره کد da704
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار سرمه ای کد da716
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار سفید کد da700
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار صورتی کد da706
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار مشکی کد:da707
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری 60 میل دانکار کرم کد da701
16,000 تومان
رنگ کهنه کاری آبی کد:702
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری اقیانوسی کد 713
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری خاکستری کد 711
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری خاکی کد 708
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری دارچینی کد 705
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری زرد تیره کد:704
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری سبز تیره کد 715
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری سبز نیلی کد 710
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری سبز کد:703
37,000 تومان
رنگ کهنه کاری صورتی کد 706
37,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top