نخ گلدوزی پنگوئن

نخ گلدوزی پنگوئن از انواع نخ های گلدوزی است که علاوه بر گلدوزی برای کوبلن،شماره دوزی و بافت دستبند استفاده می شود

 

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود . 

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است تفاوت 

اندکی در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
نخ گلدوزی پنگوئن آبی فانتزی کد 3843
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن آبی کد 797
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن پرتغالی روشن کد 3856
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن خردلی روشن کد 3821
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن خردلی کد 3820
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن خردلی کد 782
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن زرد لیمویی کد 445
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن زرد کد 307
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن زرد کد 3822
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن زرد کد 444
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن زرد کد726
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن زیتونی روشن کد733
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز پاستلی کد 912
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز پاستلی کد 954
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز پسته ای تیره کد 166
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز پسته ای روشن کد 165
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز پسته ای روشن کد 3819
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز پسته ای کد 907
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز چمنی تیره کد 702
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز چمنی روشن کد 704
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز چمنی کد 703
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز روشن کد 3849
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز زیتونی کد732
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز مایل به طوسی کد 168
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز مایل به طوسی کد 169
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز کد 3812
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز کد 505
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز کد 699
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز کد 909
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبز کد 911
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سبزآبی کد 943
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سدری روشن کد 610
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سدری کد 611
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سرخابی کد 3832
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سرمه ای کد 939
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن سفید کد 5200
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن شتری روشن کد 919
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن شتری کد 3826
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن شتری کد 400
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن شتری کد 918
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن شیری گلبهی کد 945
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن شیری کد 746
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی روشن کد 604
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی روشن کد 819
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی فانتزی کد 3801
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 3708
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 3805
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 3806
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 602
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 603
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 760
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 956
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن صورتی کد 957
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عسلی تیره کد 420
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عسلی تیره کد 435
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عسلی تیره کد 976
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عسلی روشن کد 436
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عسلی روشن کد 437
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عسلی کد 977
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عنابی تیره کد 3857
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن عنابی تیره کد 3858
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن فیروزه ای تیره کد 3777
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن فیلی کد 413
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن فیلی کد 844
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن قرمز سیر کد 666
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن قرمز کد 321
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن قهوه ای روشن کد 301
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن قهوه ای روشن کد 434
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن قهوه ای روشن کد 869
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن قهوه ای کد 300
3,000 تومان
نخ گلدوزی پنگوئن قهوه ای کد 801
3,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top