دسته بندی ها

رنگ اکریلیک و متالیک دانکار

رنگ اکریلیک چیست؟

رنگ اکریلیک نسل تازای از رنگ های هنری است که به دلیل سازگار بودن با محیط زیست و کاربرد آسان بسیار پرطرفدار شده است و کم کم جایگزین رنگ های روغنی میشود.

 

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است  

تفاوت در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1001 سفید
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2001 سفید
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1002 مشکی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1004 خردلی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2004 خردلی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0004 خردلی
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1005 کرم
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2005 کرم
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1006 اخرایی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2006 اخرایی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0006 اخرایی
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1007 قهوه ای
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2007 قهوه ای
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1008 قهوه ای سوخته
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2008 قهوه ای تیره
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0008 قهوه ای سوخته
17,500 تومان
اکریلیک 120m کد:0007 رنگ قهوه ای سوخته
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0008 رنگ قهوه ای
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1010 اُخرایی تیره
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1011 رنگ اُکر
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1012 رنگ زرد
10,000 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:127
40,000 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:302
40,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1020 طوسی خیلی روشن
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1021 آبی آسمانی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1022 صورتی روشن
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1023 طوسی روشن
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1024 آبی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1025 صورتی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1027 صورتی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1028 بنفش
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1029 یاسی روشن
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1030 سبز
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد 1031 سبز روشن
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1010 اخرایی تیره
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1013 قرمز
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1015 اکر
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1017 زرد
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1018 لیمویی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1019 نارنجی
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1997 زرد فسفری
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1998 قرمز فسفری
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1999 آبی فسفری
30,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2002 مشکی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2010 اخرایی تیره
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2012 زرد
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2013 قرمز
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2015 اکر
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2017 زرد
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2018 لیمویی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2019 نارنجی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2021 آبی آسمانی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2022 صورتی روشن
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2023 طوسی روشن
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2024 آبی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2025 صورتی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2027 صورتی
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2028 بنفش
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2029 یاسی روشن
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2030 سبز
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2031 سبز روشن
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2997 زرد فسفری
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2998 قرمز فسفری
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل دانکار کد 2999 آبی فسفری
50,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد 0020 طوسی خیلی روشن
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد 0022 صورتی روشن
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد 0023 طوسی روشن
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد 0024 آبی
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد 0025 صورتی
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد 0026 آبی تیره
17,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد 0027 صورتی
17,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top