دسته بندی ها

رنگ اکریلیک و متالیک دانکار

رنگ اکریلیک چیست؟

رنگ اکریلیک نسل تازای از رنگ های هنری است که به دلیل سازگار بودن با محیط زیست و کاربرد آسان بسیار پرطرفدار شده است و کم کم جایگزین رنگ های روغنی میشود.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1010 اخرایی تیره
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2006 اخرایی
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2010 اخرایی تیره
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2015 اکر
22,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2402 طلایی
31,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2403 مسی
31,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2405 خاکستری
31,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2406 آبی
31,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2407 فیروزه ای
31,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2412 آبی تیره
31,500 تومان
اکریلیک 120m کد:0007 رنگ قهوه ای سوخته
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0008 رنگ قهوه ای
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1010 اُخرایی تیره
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1011 رنگ اُکر
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1012 رنگ زرد
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1013 قرمز
10,000 تومان
اکریلیک 300m کد:3010 رنگ اُخرایی تیره
18,200 تومان 21,900 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:127
19,500 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:302
19,500 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1001 سفید
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1004 خردلی
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1006 اخرایی
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1007 قهوه ای
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1008 قهوه ای سوخته
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1012 زرد
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1013 قرمز
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1014 آبی نوزادی
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1015 اکر
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2001 سفید
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2007 قهوه ای
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2009 فیروزه ای
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2012 زرد
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2013 قرمز
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2014 آبی نوزادی
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0001 سفید
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0006 اخرایی
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0007 قهوه ای
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0008 قهوه ای سوخته
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0010 اخرایی تیره
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0012 زرد
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0013 قرمز
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0015 اکر
6,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1402 طلایی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1403 مسی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1404 نقره ای
17,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1406 آبی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1407 فیروزه ای
17,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1413 شامپاینی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2404 نقره ای
31,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2411 صدفی
31,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:0413 شامپاینی
10,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:401 طلایی
10,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:402 طلایی
10,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:403 مسی
10,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:404 نقره ای
10,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:405 خاکستری
8,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:406 آبی
10,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:407 فیروزه ای
10,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:411 صدفی
10,500 تومان
اکریلیک 120m دانکار کد:0005 رنگ کرم
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0004 رنگ خردلی
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0006 رنگ اُخرایی
10,000 تومان
اکریلیک متالیک 120m کد:0402 رنگ طلایی
13,000 تومان
رنگ اکرلیک بنفش روشن متالیک دانیال
14,300 تومان 17,200 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1005 کرم
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1009 فیروزه ای
12,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2004 خردلی
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2005 کرم
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2008 قهوه ای تیره
22,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0004 خردلی
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0005 کرم
6,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0014 آبی نوزادی
6,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top