دسته بندی ها

رنگ اکریلیک و متالیک دانکار

رنگ اکریلیک چیست؟

رنگ اکریلیک نسل تازای از رنگ های هنری است که به دلیل سازگار بودن با محیط زیست و کاربرد آسان بسیار پرطرفدار شده است و کم کم جایگزین رنگ های روغنی میشود.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1010 اخرایی تیره
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2006 اخرایی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2010 اخرایی تیره
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2015 اکر
31,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2402 طلایی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2403 مسی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2419 مسی
44,500 تومان
اکریلیک 120m کد:0007 رنگ قهوه ای سوخته
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0008 رنگ قهوه ای
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1010 اُخرایی تیره
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1011 رنگ اُکر
10,000 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:127
25,500 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:302
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1001 سفید
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1002 مشکی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1004 خردلی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1006 اخرایی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1007 قهوه ای
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1008 قهوه ای سوخته
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1012 زرد
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1013 قرمز
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1015 اکر
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2001 سفید
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2002 مشکی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2004 خردلی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2007 قهوه ای
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2008 قهوه ای تیره
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2012 زرد
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2013 قرمز
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2014 آبی نوزادی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0001 سفید
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0002 مشکی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0004 خردلی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0006 اخرایی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0007 قهوه ای
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0008 قهوه ای سوخته
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0010 اخرایی تیره
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0012 زرد
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0013 قرمز
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0015 اکر
10,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1401 طلایی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1402 طلایی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1403 مسی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1405 خاکستری
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1406 آبی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1407 فیروزه ای
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1411 صدفی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1412 آبی تیره
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1413 شامپاینی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1419 مسی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2401 طلایی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2404 نقره ای
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2405 خاکستری
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2406 آبی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2407 فیروزه ای
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2411 صدفی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2412 آبی تیره
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2413 شامپاینی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:401 طلایی
16,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:402 طلایی
16,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:403 مسی
16,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:405 خاکستری
16,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:406 آبی
16,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:411 صدفی
16,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:419 مسی
16,500 تومان
اکریلیک 120m دانکار کد:0005 رنگ کرم
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0004 رنگ خردلی
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0006 رنگ اُخرایی
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1012 رنگ زرد
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1013 قرمز
10,000 تومان
اکریلیک 300m کد:3010 رنگ اُخرایی تیره
18,200 تومان 21,900 تومان
اکریلیک متالیک 120m کد:0402 رنگ طلایی
13,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top