دسته بندی ها

رنگ اکریلیک و متالیک دانکار

رنگ اکریلیک چیست؟

رنگ اکریلیک نسل تازای از رنگ های هنری است که به دلیل سازگار بودن با محیط زیست و کاربرد آسان بسیار پرطرفدار شده است و کم کم جایگزین رنگ های روغنی میشود.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1010 اخرایی تیره
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2006 اخرایی
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2010 اخرایی تیره
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2015 اکر
25,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2402 طلایی
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2403 مسی
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2419 مسی
36,500 تومان
اکریلیک 120m کد:0007 رنگ قهوه ای سوخته
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0008 رنگ قهوه ای
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1010 اُخرایی تیره
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1011 رنگ اُکر
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1012 رنگ زرد
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1013 قرمز
10,000 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:127
25,500 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:302
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1001 سفید
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1002 مشکی
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1004 خردلی
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1006 اخرایی
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1007 قهوه ای
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1008 قهوه ای سوخته
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1012 زرد
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1013 قرمز
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1014 آبی نوزادی
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1015 اکر
14,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2001 سفید
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2002 مشکی
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2004 خردلی
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2007 قهوه ای
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2008 قهوه ای تیره
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2012 زرد
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2013 قرمز
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2014 آبی نوزادی
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0001 سفید
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0002 مشکی
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0004 خردلی
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0006 اخرایی
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0007 قهوه ای
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0008 قهوه ای سوخته
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0010 اخرایی تیره
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0012 زرد
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0013 قرمز
8,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0015 اکر
8,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1401 طلایی
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1402 طلایی
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1403 مسی
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1404 نقره ای
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1405 خاکستری
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1406 آبی
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1407 فیروزه ای
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1411 صدفی
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1412 آبی تیره
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1413 شامپاینی
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1419 مسی
19,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2401 طلایی
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2404 نقره ای
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2405 خاکستری
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2406 آبی
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2411 صدفی
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2412 آبی تیره
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2413 شامپاینی
36,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:401 طلایی
12,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:402 طلایی
12,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:403 مسی
12,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:405 خاکستری
12,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:406 آبی
12,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:407 فیروزه ای
12,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:411 صدفی
12,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 60 میل کد:419 مسی
12,500 تومان
اکریلیک 120m دانکار کد:0005 رنگ کرم
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0004 رنگ خردلی
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0006 رنگ اُخرایی
10,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top