دسته بندی ها

رنگ اکریلیک و متالیک دانکار

رنگ اکریلیک چیست؟

رنگ اکریلیک نسل تازای از رنگ های هنری است که به دلیل سازگار بودن با محیط زیست و کاربرد آسان بسیار پرطرفدار شده است و کم کم جایگزین رنگ های روغنی میشود.

 

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است  

تفاوت در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
اکریلیک 120m کد:0007 رنگ قهوه ای سوخته
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0008 رنگ قهوه ای
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0014 رنگ اُکر
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1010 اُخرایی تیره
10,000 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 1 کیلویی کد 3001 سفید
200,000 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1001 سفید
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1002 مشکی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1004 خردلی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1005 کرم
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1006 آجری
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1007 قهوه ای
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1009 فیروزه ای
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1010 آجری تیره
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1012 زرد
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1013 قرمز
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1014 آبی آسمانی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1015 قهوه ای روشن
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1017 زرد
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1018 لیمویی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1019 نارنجی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1021 آبی نوزادی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1022 صورتی روشن
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1023 طوسی روشن
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1024 آبی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1025 صورتی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1027 صورتی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1028 بنفش
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1029 یاسی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1030 سبز
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1031 سبز کپکی
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1997 زرد فسفری
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1998 قرمز فسفری
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 125 میل کد 1999 آبی فسفری
38,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2001 سفید
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2002 مشکی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2004 خردلی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2005 کرم
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2006 آجری
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2007 قهوه ای
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2009 فیروزه ای
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2010 آجری تیره
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2012 زرد
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2013 قرمز
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2014 آبی آسمانی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2015 قهوه ای روشن
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2017 زرد
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2018 زرد لیمویی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2019 نارنجی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2021 آبی نوزادی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2023 طوسی روشن
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2024 آبی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2025 صورتی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2026 آبی تیره
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2027 صورتی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2028 بنفش
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2029 یاسی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2030 سبز
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2031 سبز کپکی
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2997 زرد فسفری
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2998 قرمز فسفری
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 250 میل کد 2999 آبی فسفری
63,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 60 میل کد 0001 سفید
22,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 60 میل کد 0002 مشکی
22,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 60 میل کد 0004 خردلی
22,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 60 میل کد 0005 کرم
22,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 60 میل کد 0006 آجری
22,500 تومان
رنگ اکریلیک دانکار 60 میل کد 0007 قهوه ای
22,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top