دسته بندی ها

رنگ اکریلیک و متالیک دانکار

رنگ اکریلیک چیست؟

رنگ اکریلیک نسل تازای از رنگ های هنری است که به دلیل سازگار بودن با محیط زیست و کاربرد آسان بسیار پرطرفدار شده است و کم کم جایگزین رنگ های روغنی میشود.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1010 اخرایی تیره
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2006 اخرایی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2010 اخرایی تیره
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2015 اکر
31,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2402 طلایی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2403 مسی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2419 مسی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2420 زرد
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2421 آبی آسمانی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2422 یشمی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2423 صورتی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2424 سبز
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2425 قهوه ای
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2426 آبی
44,500 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 250 میل کد:2427 شیری
44,500 تومان
اکریلیک 120m کد:0007 رنگ قهوه ای سوخته
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:0008 رنگ قهوه ای
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1010 اُخرایی تیره
10,000 تومان
اکریلیک 120m کد:1011 رنگ اُکر
10,000 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:127
25,500 تومان
اکریلیک 75 میل کادنس کد:302
25,500 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1004 خردلی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1006 اخرایی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1007 قهوه ای
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1008 قهوه ای سوخته
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1013 قرمز
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1015 اکر
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1016 نارنجی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1017 زرد
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 125 میل کد:1018 لیمویی
17,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2002 مشکی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2004 خردلی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2007 قهوه ای
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2008 قهوه ای تیره
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2012 زرد
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2013 قرمز
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2014 آبی نوزادی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2016 نارنجی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2017 زرد
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 250 میل کد:2018 لیمویی
31,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0002 مشکی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0004 خردلی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0006 اخرایی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0007 قهوه ای
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0008 قهوه ای سوخته
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0010 اخرایی تیره
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0015 اکر
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0016 نارنجی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0017 زرد
10,000 تومان
رنگ اکریلیک 60 میل کد:0018 لیمویی
10,000 تومان
رنگ اکریلیک دانیال سبز متالیک کد 1015
24,000 تومان
رنگ اکریلیک دانیال صورتی متالیک کد 1013
24,000 تومان
رنگ اکریلیک دانیال قرمز آجری کد 2004
17,000 تومان
رنگ اکریلیک دانیال قهوه ای کد 2001
17,000 تومان
رنگ اکریلیک دانیال مشکی کد 2006
17,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1401 طلایی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1402 طلایی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1403 مسی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1405 خاکستری
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1406 آبی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1407 فیروزه ای
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1411 صدفی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1413 شامپاینی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1419 مسی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1420 زرد
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1421 آبی آسمانی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1422 یشمی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1423 صورتی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1424 سبز
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1425 قهوه ای
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1426 آبی
24,000 تومان
رنگ اکریلیک متالیک 125 میل کد:1427 شیری
24,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top