دستمال طرح دار آلمانی

خرید دستمال طرح دار المانی مناسب دکوپاژ

با توجه به زندگی مدرن امروزی و توجه به بافت و زیبایی می توان دستمال های کاغذی طرح دار را یکی از بهترین ابزار های تزئینی و کاربردی در نظر گرفت.

استفاده از این نوع از دستمال ها با طرح های زیبا و جذاب باعث می شود، سفره ها و تزئینات آن ها زیبایی دو چندانی داشته باشند. استفاده از دستمال های کاغذی طرح دار در دکوپاز نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
چسب دستمال به سطوح سخط 120 میل
39,000 تومان
چسب ترانسفر دانکار 125 میل
18,500 تومان
چسب دستمال به سطوح سخت 70 میل
30,000 تومان
دستمال بسته ای طرح پلنگی کد 755
15,000 تومان
دستمال طرح دار کد 005
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 006
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 018
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 023
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 025
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 027
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 028
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 029
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 034
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 038
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 039
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 043
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 051
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 054
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 055
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 056
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 057
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 103
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 104
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 111
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 127
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 134
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 135
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 145
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 146
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 151
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 152
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 153
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 162
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 163
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 165
3,500 تومان
دستمال طرح دار کد 166
3,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top