دسته بندی ها

دستمال طرح دار آلمانی

خرید دستمال طرح دار المانی مناسب دکوپاژ

با توجه به زندگی مدرن امروزی و توجه به بافت و زیبایی می توان دستمال های کاغذی طرح دار را یکی از بهترین ابزار های تزئینی و کاربردی در نظر گرفت.

استفاده از این نوع از دستمال ها با طرح های زیبا و جذاب باعث می شود، سفره ها و تزئینات آن ها زیبایی دو چندانی داشته باشند. استفاده از دستمال های کاغذی طرح دار در دکوپاز نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت برای هر عدد دستمال می باشد

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
چسب دستمال به سطوح سخط 120 میل
72,000 تومان
چسب ترانسفر دانکار 125 میل
35,000 تومان
چسب دستمال به سطوح سخت 70 میل
55,000 تومان
دستمال بسته ای طرح پلنگی کد 755
19,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 387
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 412
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 414
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 423
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 429
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 436
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 437
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 438
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 442
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 456
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 465
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 470
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 478
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 481
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 489
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 571
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 594
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 609
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 610
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 611
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 632
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 656
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 659
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 665
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 672
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 678
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 687
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 700
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 707
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 710
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 713
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد : 714
9,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top