دسته بندی ها

دستمال طرح دار آلمانی

خرید دستمال طرح دار المانی مناسب دکوپاژ

با توجه به زندگی مدرن امروزی و توجه به بافت و زیبایی می توان دستمال های کاغذی طرح دار را یکی از بهترین ابزار های تزئینی و کاربردی در نظر گرفت.

استفاده از این نوع از دستمال ها با طرح های زیبا و جذاب باعث می شود، سفره ها و تزئینات آن ها زیبایی دو چندانی داشته باشند. استفاده از دستمال های کاغذی طرح دار در دکوپاز نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت برای هر عدد دستمال می باشد

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
چسب دستمال به سطوح سخط 120 میل
66,000 تومان
چسب دستمال به سطوح سخت 70 میل
51,000 تومان
دستمال بسته ای طرح پلنگی کد 755
19,000 تومان
دستمال طرح دار کد 005
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 006
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 018
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 023
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 025
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 027
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 029
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 034
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 038
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 039
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 043
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 051
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 054
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 055
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 056
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 057
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 104
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 111
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 127
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 134
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 135
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 145
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 146
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 151
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 152
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 153
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 162
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 163
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 165
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 166
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 168
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 169
9,000 تومان
دستمال طرح دار کد 174
9,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top