کاموا تریکو بافی

در ساخت سبد های تریکو برای استحکام بیشتر از کفی چوبی هم استفاده می شود

برای بافت این کاموا قلاب های 8 به بالا مناسب هستند

کموا تریکو به دلیل ضخامت و قابلیت کشسانی برای بافت انواع سبد،کیف،پاپوش

فرشینه ،پادری و ... مورد استفاده قرار می گیرد

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است تفاوت 

اندکی در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
قلاب فلزی سایز 6
9,000 تومان
قلاب فلزی سایز 7
10,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9901 قرمز
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9906 نارنجی
24,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9910 سفید
26,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9922 طوسی
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9922/2 طوسی
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9922/3 طوسی
38,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9924 قهوه ای روشن
34,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9924/2 قهوه ای روشن
40,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9925 خاکستری
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9925/1 خاکستری
25,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9927 آبی نفتی
28,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9928 سدری روشن
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9928/1 سدری روشن
30,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9936 قرمز
33,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9940 سدری
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9940/1 سدری
26,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9940/2 سدری
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9943 زرد تیره
31,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9945 زرد تیره
27,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9946 آبی تیره
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9946/1 آبی تیره
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9948 آبی
24,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9950 آبی
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9952 خردلی
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9954 ارغوانی
25,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9954/1 ارغوانی
22,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9954/2 ارغوانی
28,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9956 زرد
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9957 زرد
27,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9958 زرد تیره
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9958/2 زرد تیره
24,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9960 طوسی قرمز
27,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9961 مشکی سبز
30,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9961/1 مشکی سبز
25,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9963 ذغالی
27,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9964 سرمه ای
26,000 تومان
کفی تریکو پلکسی دایره 20 سانت
26,000 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 10*8
4,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 15*12
6,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 15*7.5 سانت
6,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 19.8*14.8
8,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 20*10 سانت
8,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 24.8*19.8
9,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 25*12.5 سانت
9,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 25.2*12.4 سانت
9,500 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 29.8*15 سانت
10,000 تومان
کفی سبد تریکو بیضی 29.8*23.8
10,000 تومان
کفی سبد تریکو دایره 20 سانت
11,000 تومان
کفی سبد تریکو دایره 24.8 سانت
9,500 تومان
کفی سبد تریکو دایره 25 سانت
14,000 تومان
کفی سبد تریکو دایره 30 سانت
17,000 تومان
کفی سبد تریکو قلب 10*9
4,500 تومان
کفی سبد تریکو قلب 15.8*14
6,500 تومان
کفی سبد تریکو قلب 21*18
8,500 تومان
کفی سبد تریکو قلب 24.8*22
9,500 تومان
کفی سبد تریکو قلب 30.5*29
10,000 تومان
کفی سبد تریکو مربع 10 سانت
4,500 تومان
کفی سبد تریکو مربع 15 سانت
6,500 تومان
کفی سبد تریکو مربع 25 سانت
9,500 تومان
کفی سبد تریکو مربع 29.8 سانت
14,000 تومان
کفی سبد تریکو مستطیل 10*4.8 سانت
4,500 تومان
کفی سبد تریکو مستطیل 15*7.5 سانت
6,500 تومان
کفی سبد تریکو مستطیل 20*10 سانت
8,500 تومان
کفی سبد تریکو مستطیل 25*12 سانت
9,500 تومان
دسته کیف 24*9.8
16,500 تومان
قلاب فلزی سایز 8
12,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9901/1 قرمز
33,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9901/2 قرمز
17,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9902 گلبهی
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9902/1 گلبهی
25,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9902/2 گلبهی
35,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9903 لیمویی
25,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9908 سبز روشن
33,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9908/1 سبز روشن
28,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9911 مشکی
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9911/1 مشکی
25,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9911/2 مشکی
29,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9914 سبز
33,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9916 کرم
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9916/1 کرم
23,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9921 زیتونی تیره
28,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9921/1 زیتونی تیره
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9922/1 طوسی
25,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9922/4 طوسی
22,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9924/1 قهوه ای روشن
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9926 کرم استخوانی
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9927/1 آبی نفتی
25,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9930 ارغوانی
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9930/1 ارغوانی
22,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9933 سفید آبی
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9934 سبز
28,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9936/1 قرمز
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9939/1 صورتی روشن
24,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9939/2 صورتی روشن
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9943/1 زرد تیره
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9943/2 زرد تیره
36,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9944 خاکستری
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9945/1 زرد تیره
24,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9945/2 زرد تیره
21,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9946/2 آبی تیره
17,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9949 طوسی
31,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9949/1 طوسی
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9951 زیتونی روشن
27,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9953 صورتی تیره
25,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9957/1 زرد
22,500 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9957/2 زرد
29,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9957/3 زرد
33,500 تومان
کفی سبد تریکو دایره 10 سانت
4,500 تومان
کفی سبد تریکو دایره 15 سانت
6,500 تومان
کفی سبد تریکو دایره 30 سانت
10,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top