کاموا تریکو بافی

در ساخت سبد های تریکو برای استحکام بیشتر از کفی چوبی هم استفاده می شود

برای بافت این کاموا قلاب های 8 به بالا مناسب هستند

کموا تریکو به دلیل ضخامت و قابلیت کشسانی برای بافت انواع سبد،کیف،پاپوش

فرشینه ،پادری و ... مورد استفاده قرار می گیرد

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است  

تفاوت در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
سوزن پلاستیکی بزرگ
3,500 تومان
سوزن پلاستیکی کوچک
2,500 تومان
قلاب بافتنی پلاستیکی سایز 10
9,500 تومان
قلاب بافتنی پلاستیکی سایز 12
12,000 تومان
قلاب بافتنی پلاستیکی سایز 15
14,500 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 10
25,000 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 6
25,000 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 8
31,500 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 9
31,500 تومان
قلاب ژله ای سایز 6
15,000 تومان
قلاب ژله ای سایز 8
15,000 تومان
قلاب فلزی سایز 3
9,500 تومان
قلاب فلزی سایز 4
12,000 تومان
قلاب فلزی سایز 5
14,500 تومان
قلاب فلزی سایز 6
19,000 تومان
قلاب فلزی سایز 7
18,500 تومان
قلاب فلزی سایز 8
20,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی آسمانی کد 12040
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12028
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12028/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12052
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12052/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12052/2
86,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12080
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی سربی کد 12079
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی فیروزه ای کد 9810
43,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی فیروزه ای کد 9810/1
34,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی مایل به بنفش کد 9828
62,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی نفتی کد 12081
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی نفتی کد 9826
47,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12053
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12053/1
86,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12074
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12083
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12084
86,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12091
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 9803
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 9808
44,000 تومان
کاموا تریکو بافی اخرایی کد 12015
77,500 تومان
کاموا تریکو بافی اقیانوسی کد 12044
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی اقیانوسی کد 12044/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی اقیانوسی کد 12044/2
86,500 تومان
کاموا تریکو بافی بادمجانی تیره کد 12035
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی بنفش تیره کد 12021
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی جکری روشن کد 12073
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12041
77,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12060
77,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12061
77,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12069
77,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12069/1
93,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 9814
53,500 تومان
کاموا تریکو بافی زرد تیره کد 9817
44,500 تومان
کاموا تریکو بافی زرد تیره کد 9822
44,000 تومان
کاموا تریکو بافی زرد کد 12068
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی زرد کد 9830
34,000 تومان
کاموا تریکو بافی زرشکی روشن کد 12071
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی زرشکی کد 12027
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12048
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12048/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12055
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12055/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12058
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12058/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12059
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12059/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12062
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12062/1
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12063
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12063/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز خاکی کد 9804
40,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز خاکی کد 9805
40,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز دودی کد 12090
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز روشن کد 12012
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز سدری کد 9813
35,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز سدری کد 9818
40,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز طوسی کد 12032
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12033
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12034
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12046
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12046/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12088
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کله غازی کد 12055
86,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری تیره کد 9807
35,000 تومان
کاموا تریکو بافی سدری تیره کد 9811
30,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری کد 12020
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری کد 12042
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری کد 12042/1
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرخابی کد 12038
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرخابی کد 12054/1
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057/2
86,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057/3
99,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12075
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12078
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12082
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12085
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12086
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 9829
35,000 تومان
کاموا تریکو بافی سفید آبی کد 12026
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سفید خاکستری کد 12024
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کد 12043
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کد 12043/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کهنه کد 12031
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کهنه کد 12031/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کهنه کد 12031/2
86,500 تومان
کاموا تریکو بافی صورتی کد 9820
38,500 تومان
کاموا تریکو بافی طوسی روشن کد 9802
38,500 تومان
کاموا تریکو بافی طوسی سربی کد 12076
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی طوسی سربی کد 12089
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی طوسی کد 9801
42,000 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی تیره کد 12005
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی تیره کد 12005/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی تیره کد 9812
29,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12006
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12017
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12023
62,000 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12023/1
74,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12023/2
108,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 9819
51,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top