کاموا تریکو بافی

در ساخت سبد های تریکو برای استحکام بیشتر از کفی چوبی هم استفاده می شود

برای بافت این کاموا قلاب های 8 به بالا مناسب هستند

کموا تریکو به دلیل ضخامت و قابلیت کشسانی برای بافت انواع سبد،کیف،پاپوش

فرشینه ،پادری و ... مورد استفاده قرار می گیرد

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است  

تفاوت در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
سوزن پلاستیکی بزرگ
1,500 تومان
سوزن پلاستیکی کوچک
1,000 تومان
قلاب بافتنی پلاستیکی سایز 10
6,000 تومان
قلاب بافتنی پلاستیکی سایز 12
7,500 تومان
قلاب بافتنی پلاستیکی سایز 15
9,000 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 10
20,000 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 6
20,000 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 8
20,000 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 9
20,000 تومان
قلاب فلزی سایز 3
6,000 تومان
قلاب فلزی سایز 4
7,500 تومان
قلاب فلزی سایز 5
9,000 تومان
قلاب فلزی سایز 6
12,000 تومان
قلاب فلزی سایز 7
14,500 تومان
قلاب فلزی سایز 8
16,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12028
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12028/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12052
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12052/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی تیره کد 12052/2
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12053
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 12053/1
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی اخرایی کد 12015
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی اقیانوسی کد 12044
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی اقیانوسی کد 12044/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی اقیانوسی کد 12044/2
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی بادمجانی تیره کد 12035
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی بنفش تیره کد 12021
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12048
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12048/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12055
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12058
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12058/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12059
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12059/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12062
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12063
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز روشن کد 12012
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12034
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12046
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12046/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کله غازی کد 12055
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057/2
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 12057/3
79,000 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کد 12043
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کد 12043/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کهنه کد 12031
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کهنه کد 12031/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی تیره کد 12005
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی تیره کد 12005/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12023
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12023/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12023/2
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی فیروزه ای تیره کد 12045
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی قرمز تیره کد 12006
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی قرمز تیره کد 12006/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی قرمز تیره کد 12006/2
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی قرمز کد 12007
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی قرمز کد 12007/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی مشکی کد 12036
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی مشکی کد 12036/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی مشکی کد 12036/2
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی نارنجی کد 12070
45,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9920/3 سرمه ای
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی کد:9946 آبی تیره
29,000 تومان
قلاب دسته ژله ای سایز 7
20,000 تومان
قلاب ژله ای سایز 6
12,000 تومان
قلاب ژله ای سایز 8
12,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی آسمانی کد 12040
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی فیروزه ای کد 9810
34,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی فیروزه ای کد 9810/1
21,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی مایل به بنفش کد 9828
40,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی نفتی کد 9826
30,000 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 9803
31,500 تومان
کاموا تریکو بافی آبی کد 9808
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12041
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12060
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12069
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 12069/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی خردلی کد 9814
34,000 تومان
کاموا تریکو بافی زرد تیره کد 9817
35,500 تومان
کاموا تریکو بافی زرد تیره کد 9822
35,000 تومان
کاموا تریکو بافی زرد کد 12068
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی زرد کد 9830
27,000 تومان
کاموا تریکو بافی زرشکی کد 12027
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12055/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12062/1
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز تیره کد 12063/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز خاکی کد 9804
31,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز خاکی کد 9805
31,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز سدری کد 9813
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز سدری کد 9818
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی سبز طوسی کد 12032
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سبز کد 12033
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری تیره کد 9807
35,000 تومان
کاموا تریکو بافی سدری تیره کد 9811
30,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری کد 12020
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری کد 12042
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی سدری کد 12042/1
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرخابی کد 12038
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سرخابی کد 12054/1
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی سرمه ای کد 9829
28,000 تومان
کاموا تریکو بافی سفید آبی کد 12026
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سفید خاکستری کد 12024
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی سفید کهنه کد 12031/2
69,000 تومان
کاموا تریکو بافی صورتی کد 9820
30,500 تومان
کاموا تریکو بافی طوسی روشن کد 9802
38,500 تومان
کاموا تریکو بافی طوسی کد 9801
33,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی تیره کد 9812
23,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 12017
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 9819
40,500 تومان
کاموا تریکو بافی عنابی کد 9827
34,000 تومان
کاموا تریکو بافی فیروزه ای کد 12008
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی فیروزه ای کد 12045/1
59,500 تومان
کاموا تریکو بافی فیلی کد 9823
32,500 تومان
کاموا تریکو بافی فیلی کد 9824
32,000 تومان
کاموا تریکو بافی گلبهی کد 12030
49,500 تومان
کاموا تریکو بافی گلبهی کد 9821
36,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top