مدیوم ترکها

از این ماده جهت ایجاد ترک روی نقاشی و سطوح کارهای هنری استفاده می شود. برای استفاده ابتدا یک لایه از رنگ را روی سطح مورد نظر اعمال کنید و اجازه دهید خشک شود . سپس از مدیوم ترک بر روی سطح بکشید و اجازه دهید خشک شود و در انتها مجددا یک لایه رنگ روی کار بزنید . دقت کنید که لایه دوم رنگ باید نقاشی شود تا ترک ها ایجاد شوند . ترک ها زمانی آشکار می شوند که رنگ ها خشک شوند .

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
مدیم ترک کراکل وارنیش استپ 2-120میل
39,000 تومان
مدیم ترک کراکل وارنیش استپ 2-70میل
32,500 تومان
ترک کراکل وارنیش استپ 1-70میل
32,500 تومان
مدیم ترک موزائیک استپ 1-120میل
39,000 تومان
مدیم ترک موزائیک استپ 1-70میل
32,500 تومان
مدیم ترک کراکل گلیز120میل
39,000 تومان
مدیم ترک کراکل گلیز70 میل
21,000 تومان
مدیم ترک کراکل وارنیش استپ 1-120میل
39,000 تومان
مدیم ترک موزائیک استپ 2-120میل
39,000 تومان
مدیم ترک موزائیک استپ 2-70میل
32,500 تومان
کراکل مدیوم پلید118میل
47,000 تومان
کراکل مدیوم پلید236میل
83,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top