مدیوم ترکها

از این ماده جهت ایجاد ترک روی نقاشی و سطوح کارهای هنری استفاده می شود. برای استفاده ابتدا یک لایه از رنگ را روی سطح مورد نظر اعمال کنید و اجازه دهید خشک شود . سپس از مدیوم ترک بر روی سطح بکشید و اجازه دهید خشک شود و در انتها مجددا یک لایه رنگ روی کار بزنید . دقت کنید که لایه دوم رنگ باید نقاشی شود تا ترک ها ایجاد شوند . ترک ها زمانی آشکار می شوند که رنگ ها خشک شوند .

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
مدیوم ترک کراکل وارنیش استپ 2-70میل
47,500 تومان
مدیم ترک موزائیک استپ 2-70میل
47,500 تومان
مدیوم ترک موزائیک استپ 2-120میل
60,000 تومان
مدیوم ترک موزاییک استپ 1-120میل
60,000 تومان
مدیوم ترک موزاییک استپ 1-70میل
47,500 تومان
مدیوم ترک کراکل گلیز120میل
60,000 تومان
مدیوم ترک کراکل گلیز70 میل
47,500 تومان
مدیوم ترک کراکل وارنیش استپ 1-120میل
60,000 تومان
مدیوم ترک کراکل وارنیش استپ 1-70میل
47,500 تومان
مدیوم ترک کراکل وارنیش استپ 2-120میل
60,000 تومان
کراکل گلیز 125 میل دانکار
15,000 تومان
کراکل گلیز 250 میل دانکار
24,500 تومان
کراکل گلیز 60 میل دانکار
11,000 تومان
کراکل مدیوم پلید236میل
150,000 تومان
مدیوم گلیز پلید
125,000 تومان
کراکل مدیوم پلید118میل
47,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top