دسته بندی ها

ظروف شیشه ای خام

ظروف شیشه ای خام برای توضیحات و اطلاعات بیشتر ودیدن ویدیوها وعکس کار با محصولات روی هر محصول کلیک نماید

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
بشقاب طرح برگ 25.5*18.5 کد 1
14,000 تومان
بشقاب مربع تخت 11*11 سانت کد 2
6,000 تومان
بشقاب مربع تخت 18*18 سانت کد 2
9,500 تومان
بشقاب مربع تخت 23*23 سانت کد 2
14,000 تومان
بشقاب مربع تخت 28*28 سانت کد 2
19,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 18.5*18.5 کد 3
9,500 تومان
بشقاب مربع هلالی 30.5*30.5 کد 3
19,000 تومان
رولت خوری 17*11 سانت کد 4
9,500 تومان
رولت خوری 28*12 سانت کد 4
14,000 تومان
رولت خوری 38*12.5 سانت کد 4
19,000 تومان
بشقاب دایره 13.5*13.5 سانت کد 5
6,000 تومان
بشقاب دایره 37.5*37.5 سانت کد 5
26,000 تومان
بشقاب دایره 9*9 سانت کد 5
4,500 تومان
بشقاب ستاره ای 14*11 سانت کد 6
6,000 تومان
بشقاب ستاره ای 18.5*14.5 سانت کد 6
9,500 تومان
بشقاب ستاره ای 23.5*18 سانت کد 6
14,000 تومان
بشقاب ستاره ای 28*21 کد 6
19,000 تومان
بشقاب سرگرد 12.5*12.5 سانت کد 7
6,000 تومان
بشقاب سرگرد 16.5*16.5 کد 7
9,500 تومان
بشقاب سرگرد 20*20 سانت کد 7
14,000 تومان
بشقاب سرگرد 26.5*26.5 سانت کد 7
19,000 تومان
بشقاب سرگرد 9*9 سانت کد 7
4,500 تومان
بشقاب کنگره 14*13 کد 8
6,000 تومان
بشقاب کنگره 18*16 کد 8
9,500 تومان
بشقاب کنگره 24.5*22 سانت کد 8
14,000 تومان
بشقاب کنگره 30*27 سانت کد 8
19,000 تومان
بشقاب هشت ضلعی 13.5*13.5 سانت کد 9
6,000 تومان
بشقاب هشت ضلعی 18*18 سانت کد 9
9,500 تومان
بشقاب هشت ضلعی 23*23 کد 9
14,000 تومان
بشقاب هشت ضلعی 27*27 سانت کد 9
19,000 تومان
بشقاب هشت ضلعی 9*9 سانت کد 9
4,500 تومان
بشقاب هلالی 17.5*17.5 سانت کد 10
9,500 تومان
بشقاب هلالی 23*23 سانت کد 10
14,000 تومان
بشقاب هلالی 30*30 سانت کد 10
19,000 تومان
بشقاب مثلث 13.5*13.5 سانت کد 11
6,000 تومان
بشقاب مثلث 17*17 سانت کد 11
9,500 تومان
بشقاب مثلث 21*21 سانت کد 11
14,000 تومان
بشقاب مثلث 27*27 سانت کد 11
19,000 تومان
بشقاب قلب 13*11.5 سانت کد 12
6,000 تومان
بشقاب قلب 17*15.5 سانت کد 12
9,500 تومان
بشقاب قلب 21*19 سانت کد 12
14,000 تومان
بشقاب قلب 25.5*23.5 سانت کد 12
19,000 تومان
رولت خوری هلالی 17*11.5 سانت کد 13
9,500 تومان
رولت خوری هلالی 37*12 سانت کد 13
19,000 تومان
سینی مستطیل 28*17 سانت کد 14
14,000 تومان
سینی مستطیل 38*20 سانت کد 14
19,000 تومان
بشقاب طرح چشم 26*16.5 سانت کد 15
14,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 11*11 سانت کد 18
6,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top