دسته بندی ها

ظروف شیشه ای خام

ظروف شیشه ای خام برای توضیحات و اطلاعات بیشتر ودیدن ویدیوها وعکس کار با محصولات روی هر محصول کلیک نماید

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
بشقاب مربع تخت 11*11 سانت کد 2
7,000 تومان
بشقاب مربع تخت 18*18 سانت کد 2
11,000 تومان
بشقاب مربع تخت 23*23 سانت کد 2
16,000 تومان
بشقاب مربع تخت 28*28 سانت کد 2
23,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 18.5*18.5 کد 3
11,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 30.5*30.5 کد 3
23,000 تومان
رولت خوری 17*11 سانت کد 4
11,000 تومان
رولت خوری 28*12 سانت کد 4
16,000 تومان
رولت خوری 38*12.5 سانت کد 4
23,000 تومان
بشقاب ستاره ای 14*11 سانت کد 6
7,000 تومان
بشقاب ستاره ای 18.5*14.5 سانت کد 6
11,000 تومان
بشقاب ستاره ای 23.5*18 سانت کد 6
16,000 تومان
بشقاب ستاره ای 28*21 کد 6
23,000 تومان
بشقاب سرگرد 12.5*12.5 سانت کد 7
7,000 تومان
بشقاب سرگرد 16.5*16.5 کد 7
11,000 تومان
بشقاب سرگرد 20*20 سانت کد 7
16,000 تومان
بشقاب سرگرد 26.5*26.5 سانت کد 7
23,000 تومان
بشقاب سرگرد 9*9 سانت کد 7
4,500 تومان
بشقاب کنگره 18*16 سانت کد 8
11,000 تومان
بشقاب کنگره 30*27 سانت کد 8
23,000 تومان
بشقاب هشت ضلعی 13.5*13.5 سانت کد 9
7,000 تومان
بشقاب هشت ضلعی 18*18 سانت کد 9
11,000 تومان
بشقاب هشت ضلعی 27*27 سانت کد 9
23,000 تومان
بشقاب هلالی 17.5*17.5 سانت کد 10
11,000 تومان
بشقاب هلالی 23*23 سانت کد 10
16,000 تومان
بشقاب هلالی 30*30 سانت کد 10
23,000 تومان
بشقاب مثلث 13.5*13.5 سانت کد 11
7,000 تومان
بشقاب مثلث 17*17 سانت کد 11
11,000 تومان
بشقاب مثلث 21*21 سانت کد 11
16,000 تومان
بشقاب مثلث 27*27 سانت کد 11
23,000 تومان
بشقاب قلب 13*11.5 سانت کد 12
7,000 تومان
بشقاب قلب 17*15.5 سانت کد 12
11,000 تومان
بشقاب قلب 21*19 سانت کد 12
16,000 تومان
بشقاب قلب 25.5*23.5 سانت کد 12
23,000 تومان
رولت خوری هلالی 17*11.5 سانت کد 13
11,000 تومان
رولت خوری هلالی 37*12 سانت کد 13
23,000 تومان
سینی مستطیل 28*17 سانت کد 14
16,000 تومان
سینی مستطیل 38*20 سانت کد 14
23,000 تومان
بشقاب طرح چشم 26*16.5 سانت کد 15
16,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 11*11 سانت کد 18
7,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 18*18 سانت کد 18
11,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 23.5*23.5 سانت کد 18
16,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 31*31 سانت کد 18
23,000 تومان
سینی هلالی 30.5*23 سانت کد 19
18,000 تومان
بشقاب مربع لبه دار 11*11 سانت کد 20
7,000 تومان
بشقاب مربع لبه دار 14*14 سانت کد 20
11,000 تومان
بشقاب مربع لبه دار 18*18 سانت کد 20
16,000 تومان
بشقاب مربع لبه دار 22*22 سانت کد 20
23,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top