دسته بندی ها

ظروف شیشه ای خام

ظروف شیشه ای خام برای توضیحات و اطلاعات بیشتر ودیدن ویدیوها وعکس کار با محصولات روی هر محصول کلیک نماید

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
بشقاب طرح برگ 25.5*18.5 کد 1
11,500 تومان
بشقاب مربع 11*11 سانت کد 2
5,500 تومان
بشقاب مربع 18*18 سانت کد 2
8,500 تومان
بشقاب مربع 23*23 سانت کد 2
11,500 تومان
بشقاب مربع 28*28 سانت کد 2
14,500 تومان
بشقاب مربع هلالی 18.5*18.5 کد 3
8,000 تومان
رولت خوری 17*11 سانت کد 4
8,500 تومان
رولت خوری 28*12 سانت کد 4
11,500 تومان
رولت خوری 38*12.5 سانت کد 4
14,500 تومان
بشقاب دایره 13.5*13.5 سانت کد 5
6,000 تومان
بشقاب دایره 18.5*18.5 سانت کد 5
9,500 تومان
بشقاب دایره 28.5*28.5 سانت کد 5
17,000 تومان
بشقاب دایره 37.5*37.5 سانت کد 5
21,000 تومان
بشقاب دایره 9*9 سانت کد 5
3,500 تومان
بشقاب ستاره ای 14*11 سانت کد 6
5,500 تومان
بشقاب ستاره ای 18.5*14.5 سانت کد 6
8,500 تومان
بشقاب ستاره ای 23.5*18 سانت کد 6
11,500 تومان
بشقاب ستاره ای 28*21 کد 6
14,500 تومان
بشقاب سرگرد 12.5*12.5 سانت کد 7
5,500 تومان
بشقاب سرگرد 16.5*16.5 کد 7
8,500 تومان
بشقاب سرگرد 20*20 سانت کد 7
11,500 تومان
بشقاب سرگرد 26.5*26.5 سانت کد 7
14,500 تومان
بشقاب سرگرد 9*9 سانت کد 7
3,500 تومان
بشقاب کنگره 14*13 کد 8
5,500 تومان
بشقاب کنگره 18*16 کد 8
8,500 تومان
بشقاب کنگره 24.5*22 سانت کد 8
11,500 تومان
بشقاب کنگره 30*27 سانت کد 8
14,500 تومان
بشقاب هشت ضلعی 13.5*13.5 سانت کد 9
5,500 تومان
بشقاب هشت ضلعی 18*18 سانت کد 9
8,500 تومان
بشقاب هشت ضلعی 23*23 کد 9
11,500 تومان
بشقاب هشت ضلعی 27*27 سانت کد 9
14,500 تومان
بشقاب هشت ضلعی 9*9 سانت کد 9
3,500 تومان
بشقاب هلالی 17.5*17.5 سانت کد 10
8,500 تومان
بشقاب هلالی 23*23 سانت کد 10
11,500 تومان
بشقاب هلالی 30*30 سانت کد 10
14,500 تومان
بشقاب مثلث 13.5*13.5 سانت کد 11
6,000 تومان
بشقاب مثلث 17*17 سانت کد 11
9,000 تومان
بشقاب مثلث 21*21 سانت کد 11
11,500 تومان
بشقاب مثلث 27*27 سانت کد 11
14,500 تومان
بشقاب قلب 13*11.5 سانت کد 12
5,500 تومان
بشقاب قلب 17*15.5 سانت کد 12
8,500 تومان
بشقاب قلب 21*19 سانت کد 12
11,500 تومان
سینی مستطیل 28*17 سانت کد 14
13,000 تومان
سینی مستطیل 38*20 سانت کد 14
15,500 تومان
بشقاب طرح چشم 26*16.5 سانت کد 15
11,500 تومان
بشقاب مربع هلالی 11*11 سانت کد 18
6,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 18*18 سانت کد 18
9,000 تومان
بشقاب مربع هلالی 23.5*23.5 سانت کد 18
13,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top