کارگاه

کارگاه

یکی از دیگر وسایل کاربردی که در خرید وسایل گلدوزی  باید لحاظ شود کارگاه است. کارگاه ها وسیله هایی هستند برای نگه داشتن پارچه شماره دوزی. کارگاه ها دارای دو حلقه هستند که پارچه را در خود نگه میدارند و با پیچ این حلقه ها روی پارچه محکم می شوند و رفت و برگشت سوزن و جهت دوخت روی پارچه شماره دوزی را ساده تر می کنند. در بعضی موارد کارگاه ها به عنوان قاب نیز کاربرد دارند و از آنجا که کارگاه ها در شکل ها و جنس های مختلف از جمله : پلاستیکی، چوبی و فلزی وجود دارند شما می توانید حق انتخاب های خوبی داشته باشید.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
قاب طلایی فایبر قلب 6.5 سانت
21,500 تومان
قاب چوبی بیضی 45x65mm قهوه ای
5,500 تومان
قاب چوبی بیضی 55x75mm قهوه ای
5,500 تومان
قاب چوبی بیضی 75x95mm قهوه ای
7,000 تومان
قاب چوبی بیضی 75x95mm کرم
7,000 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 47x67mm قهوه ای
4,000 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 47x67mm کرم
4,000 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 67mm کرم
7,000 تومان
قاب چوبی طرح گربه 77*75 میلیمتر
7,500 تومان
قاب چوبی مربع 53mm کرم
5,500 تومان
قاب طلایی فایبر دایره 4 سانت
18,500 تومان
قاب طلایی فایبر بیضی 5 سانت
18,500 تومان
قاب طلایی فایبر بیضی 7 سانت
21,500 تومان
قاب طلایی فایبر مربع 6.5 سانت
21,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 10 سانت SKC
16,000 تومان
کارگاه پلاستیکی 12 سانت
23,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 13 سانت SKC
17,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 17.5 سانت SKC
20,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 20 سانت SKC
22,000 تومان
کارگاه پلاستیکی 23.5 سانت Nurge
43,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 23.5 سانت SKC
23,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 25 سانت
41,000 تومان
کارگاه پلاستیکی 25 سانت SKC
25,000 تومان
کارگاه پلاستیکی 7.5 سانت SKC
14,500 تومان
کارگاه پلاستیکی بیضی 14*11 سانت
23,500 تومان
کارگاه پلاستیکی بیضی 17.5*13.5 سانت
29,000 تومان
کارگاه پلاستیکی بیضی 23*16.5 سانت
35,000 تومان
کارگاه پلاستیکی بیضی 28*20.5 سانت
41,000 تومان
کارگاه چوبی 13 سانت
38,000 تومان
کارگاه چوبی 13 سانت Nurge
41,000 تومان
کارگاه چوبی 17 سانت
41,000 تومان
کارگاه چوبی 19 سانت Nurge
46,500 تومان
کارگاه چوبی 19.5 سانت
44,000 تومان
کارگاه چوبی 23 سانت
47,000 تومان
کارگاه چوبی 24.5 سانت Nurge
52,500 تومان
کارگاه چوبی 25.5 سانت
50,000 تومان
کارگاه چوبی 27.5 سانت Nurge
55,500 تومان
کارگاه چوبی 9.5 سانت Nurge
38,000 تومان
کارگاه چوبی بیضی 45x65mm قهوه ای
4,000 تومان
کارگاه چوبی بیضی 45x65mm کرم
4,000 تومان
کارگاه چوبی بیضی 45x65mm کرم
4,000 تومان
کارگاه چوبی بیضی 54x74mm قهوه ای
5,500 تومان
کارگاه چوبی مربع 54mm قهوه ای
5,500 تومان
کارگاه چوبی مربع 63mm قهوه ای
5,500 تومان
کارگاه چوبی مربع 63mm کرم
5,500 تومان
کارگاه چوبی مربع 74mm قهوه ای
7,000 تومان
کارگاه چوبی مربع 74mm کرم
7,000 تومان
کارگاه فلزی 6 سانتی
22,000 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 84x104mm قهوه ای
6,300 تومان 7,600 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 84x104mm کرم
7,000 تومان
قاب چوبی دایره 34mm قهوه ای
2,400 تومان 2,900 تومان
قاب چوبی دایره 34mm کرم
2,400 تومان 2,900 تومان
قاب چوبی دایره 53mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره 53mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره 64mm قهوه ای
5,500 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 102mm قهوه ای
6,300 تومان 7,600 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 102mm کرم
6,300 تومان 7,600 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 55mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 55mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 67mm قهوه ای
7,000 تومان
قاب طلایی فایبر دایره 7.5 سانت
18,800 تومان 22,600 تومان
کارگاه چوبی بیضی 54x74mm قهوه ای
4,700 تومان 5,700 تومان
کارگاه چوبی بیضی 54x74mm کرم
5,500 تومان
کارگاه چوبی بیضی 54x74mm کرم
5,500 تومان
کارگاه چوبی دایره 69mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی دایره 69mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی دایره 95mm کرم
6,300 تومان 7,600 تومان
کارگاه چوبی مربع 54mm کرم
5,500 تومان
کارگاه فلزی 14سانتی متر
37,500 تومان 45,000 تومان
کارگاه فلزی 21سانتی متر
45,000 تومان 54,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top