کارگاه

کارگاه

یکی از دیگر وسایل کاربردی که در خرید وسایل گلدوزی  باید لحاظ شود کارگاه است. کارگاه ها وسیله هایی هستند برای نگه داشتن پارچه شماره دوزی. کارگاه ها دارای دو حلقه هستند که پارچه را در خود نگه میدارند و با پیچ این حلقه ها روی پارچه محکم می شوند و رفت و برگشت سوزن و جهت دوخت روی پارچه شماره دوزی را ساده تر می کنند. در بعضی موارد کارگاه ها به عنوان قاب نیز کاربرد دارند و از آنجا که کارگاه ها در شکل ها و جنس های مختلف از جمله : پلاستیکی، چوبی و فلزی وجود دارند شما می توانید حق انتخاب های خوبی داشته باشید.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
قاب چوبی بیضی 75x95mm کرم
6,300 تومان 7,600 تومان
قاب طلایی فایبر قلب 6.5 سانت
18,800 تومان 22,600 تومان
کارگاه چوبی بیضی 54x74mm کرم
4,700 تومان 5,700 تومان
کارگاه فلزی 7 سانتی متر
30,000 تومان 36,000 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 84x104mm قهوه ای
6,300 تومان 7,600 تومان
کارگاه چوبی 24 سانت
27,000 تومان 32,500 تومان
کارگاه چوبی 26 سانت
30,000 تومان 36,000 تومان
کارگاه چوبی مربع 74mm کرم
6,300 تومان 7,600 تومان
کارگاه فلزی 14سانتی متر
37,500 تومان 45,000 تومان
کارگاه فلزی 21سانتی متر
45,000 تومان 54,000 تومان
قاب چوبی بیضی 45x65mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 47x67mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 47x67mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی بیضی کنگره 84x104mm کرم
6,300 تومان 7,600 تومان
قاب چوبی دایره 34mm قهوه ای
2,400 تومان 2,900 تومان
قاب چوبی دایره 34mm کرم
2,400 تومان 2,900 تومان
قاب چوبی دایره 53mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره 53mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 102mm قهوه ای
6,300 تومان 7,600 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 102mm کرم
6,300 تومان 7,600 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 55mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 55mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 67mm قهوه ای
4,700 تومان 5,700 تومان
قاب چوبی دایره کنگره 67mm کرم
4,700 تومان 5,700 تومان
قاب طلایی فایبر دایره 4 سانت
15,700 تومان 18,800 تومان
قاب طلایی فایبر بیضی 5 سانت
15,700 تومان 18,800 تومان
قاب طلایی فایبر بیضی 7 سانت
18,800 تومان 22,600 تومان
قاب طلایی فایبر دایره 7.5 سانت
18,800 تومان 22,600 تومان
قاب طلایی فایبر مربع 6.5 سانت
18,800 تومان 22,600 تومان
کارگاه پلاستیکی 16 سانت
4,500 تومان 5,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 19 سانت
5,500 تومان 6,500 تومان
کارگاه پلاستیکی 23 سانت
6,000 تومان 7,200 تومان
کارگاه چوبی 17 سانت
21,000 تومان 25,200 تومان
کارگاه چوبی 20 سانت
24,000 تومان 29,000 تومان
کارگاه چوبی بیضی 45x65mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی بیضی 45x65mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی بیضی 45x65mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی بیضی 54x74mm قهوه ای
4,700 تومان 5,700 تومان
کارگاه چوبی بیضی 54x74mm کرم
4,700 تومان 5,700 تومان
کارگاه چوبی دایره 69mm قهوه ای
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی دایره 69mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی دایره 95mm کرم
6,300 تومان 7,600 تومان
کارگاه چوبی مربع 54mm کرم
3,200 تومان 3,850 تومان
کارگاه چوبی مربع 63mm قهوه ای
4,700 تومان 5,700 تومان
کارگاه چوبی مربع 63mm کرم
4,700 تومان 5,700 تومان
کارگاه چوبی مربع 74mm قهوه ای
6,300 تومان 7,600 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top