قالب سیلیکونی رزین اپوکسی

قالب‌های سیلیکونی مناسب رزین اپوکسی چیست؟

قالب‌های سلیکونی از قابلیت انعطاف‌پذیری بالا برخودارندو بسیار مفید و پرکار برد هستند. از جنس پلیمر ساخته شده و نچسب است.

قالبهای سلیکونی رزین دارای خواص جالبی هستند

قالبهای سلیکونی رزین اپوکسی قابلیت تحمل در دماهای بالا و پایین را دارا می باشند تا زمان پخت رزین اپوکسی این گرما را تحمل کند و در هر شرایطي خاصیت لاستیکی خود را حفظ می‌کنند . قالبهای سیلیکونی چسبندگی بسیار خوبی دارند. قالبهای سیلیکونها بهترین رهاساز قالبی هستند. قالب‌های سیلیکونی که دارای تنوع طرح زیادی هستند و در سایت هنری انلاین تنوع بسیار بالایی از ان را میتوانید مشاهده نماید.

از قالبهای سلیکونی رزین اپوکسی درکدام زمینه ها میتوان استفاده کرد؟

از قالب سلیکونی برای تولید مجسمه های پلی استرنیزاستفاده میشود. قالب های سلیکونی برای شمع سازی و تولید شمع استفاده بالای دارند. برای کار قالب گیری در ساخت زیورالات رزینی از قالب های سیلیکونی استفاده می شود.

اندازه گیری حجم قالب برای اندازه گرفتن حجم قالب از پیمانه پر از آب استفاده ‌کنید. به این صورت که هر چند پیمانه آب که قالب گنجایش داشته باشد به همان میزان گنجایش رزین اپوکسی را خواهد داشت.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
قالب سیلیکونی حروف فارسی
122,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:300
288,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:301
288,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:303/2
157,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/2
67,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/3
90,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/4
108,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:305
94,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:306
108,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:307/1
49,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:307/2
82,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:307/3
101,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:309
90,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:310/1
27,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:310/3
98,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/5
120,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/7
233,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:314/1
31,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:314/2
70,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:316
66,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:317
92,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:318
131,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:320
108,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:321
128,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:322
98,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:323
168,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:324
216,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:326
300,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:327
72,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:328
299,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:330
101,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:331/1
72,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:331/2
94,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:333/2
198,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:334/1
90,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:334/2
122,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/4
208,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/1
53,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/2
67,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/3
101,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/4
163,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/5
209,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/6
227,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/7
270,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/2
90,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/3
137,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/4
191,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/5
252,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/4
173,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/5
195,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/2
155,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/3
184,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/4
256,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/5
289,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/2
94,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/3
134,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/4
166,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/5
223,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/6
369,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/7
292,000 تومان
قالب سیلیکونی اعداد
58,000 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی
130,000 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی کد 012051
54,500 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی کد 012052
60,500 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی کد 012053
68,000 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی کد 012054
74,000 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی کد 012055
46,000 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی کوچک کد 012050
37,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:302
160,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:303/0
58,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:303/1
87,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/1
56,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:308/1
38,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:308/2
53,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:308/3
138,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:310/2
42,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/1
19,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/2
35,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/3
54,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/4
109,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/6
188,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/8
263,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:312
35,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:313
47,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:315
15,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:319
64,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:325
338,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:329
342,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:331/3
0 تومان
قالب سیلیکونی کد:332/1
0 تومان
قالب سیلیکونی کد:332/2
202,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:332/3
259,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:333/1
38,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:335/1
27,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:335/2
39,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/1
101,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/2
130,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/3
161,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/5
234,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/1
39,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top