قالب سیلیکونی رزین اپوکسی

قالب‌های سیلیکونی مناسب رزین اپوکسی چیست؟

قالب‌های سلیکونی از قابلیت انعطاف‌پذیری بالا برخودارندو بسیار مفید و پرکار برد هستند. از جنس پلیمر ساخته شده و نچسب است.

قالبهای سلیکونی رزین دارای خواص جالبی هستند

قالبهای سلیکونی رزین اپوکسی قابلیت تحمل در دماهای بالا و پایین را دارا می باشند تا زمان پخت رزین اپوکسی این گرما را تحمل کند و در هر شرایطي خاصیت لاستیکی خود را حفظ می‌کنند . قالبهای سیلیکونی چسبندگی بسیار خوبی دارند. قالبهای سیلیکونها بهترین رهاساز قالبی هستند. قالب‌های سیلیکونی که دارای تنوع طرح زیادی هستند و در سایت هنری انلاین تنوع بسیار بالایی از ان را میتوانید مشاهده نماید.

از قالبهای سلیکونی رزین اپوکسی درکدام زمینه ها میتوان استفاده کرد؟

از قالب سلیکونی برای تولید مجسمه های پلی استرنیزاستفاده میشود. قالب های سلیکونی برای شمع سازی و تولید شمع استفاده بالای دارند. برای کار قالب گیری در ساخت زیورالات رزینی از قالب های سیلیکونی استفاده می شود.

اندازه گیری حجم قالب برای اندازه گرفتن حجم قالب از پیمانه پر از آب استفاده ‌کنید. به این صورت که هر چند پیمانه آب که قالب گنجایش داشته باشد به همان میزان گنجایش رزین اپوکسی را خواهد داشت.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
قالب سیلیکونی کد:300
416,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:301
416,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:302
229,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:303/2
218,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/1
68,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/2
94,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/3
125,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:304/4
151,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:305
130,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:306
151,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:307/1
68,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:307/2
114,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:307/3
141,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:308/1
52,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:308/2
73,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:308/3
192,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:309
125,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:310/1
36,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:310/2
57,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:310/3
135,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/1
26,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/4
125,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:312
47,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:313
62,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:314/1
42,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:314/2
94,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:315
21,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:316
88,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:317
125,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:318
182,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:319
88,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:320
151,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:321
172,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:322
135,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:323
234,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:324
312,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:325
489,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:326
401,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:328
432,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:329
494,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:330
141,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:332/2
291,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:332/3
369,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:333/2
286,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:334/1
125,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:334/2
177,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/2
188,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/4
302,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/5
338,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/1
73,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/2
94,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/3
141,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/4
239,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/5
302,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/6
328,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:337/7
390,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/2
130,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/3
198,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/4
276,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:338/5
364,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/1
52,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/2
99,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/4
250,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/5
281,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/1
135,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/2
224,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/3
265,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/4
369,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:340/5
416,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/1
31,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/2
130,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/3
192,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/4
239,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/5
322,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/6
369,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:341/7
421,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:342/1
52,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:342/2
83,500 تومان
قالب سیلیکونی اعداد
19,000 تومان
قالب سیلیکونی حروف انگلیسی
41,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:303/0
78,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:303/1
120,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/2
47,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:311/3
73,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:327
99,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:331/1
99,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:331/2
130,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:331/3
0 تومان
قالب سیلیکونی کد:332/1
0 تومان
قالب سیلیکونی کد:333/1
52,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:335/1
36,500 تومان
قالب سیلیکونی کد:335/2
52,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/1
141,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:336/3
224,000 تومان
قالب سیلیکونی کد:339/3
0 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top