رزین اپوکسی

رزین اپوکسی چیست؟

رزین ها به دو دسته تقسیم میشوند . 1-رزین های تک جزئی و 2-رزین های دوجزئی

رزین‌های تک جزئی یا هوا خشک رزین‌هایی هستند که در مجاورت هوا به‌سرعت خشک می‌شوند و از این جمله رزین‌ها می‌توان انواع چسب‌ها و ماده‌ای که برای براق کردن سنگ‌های آنتیک استفاده می‌شود اشاره کرد  .

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
چوبی کد:020/1 میز سه پایه
72,000 تومان
چوبی کد:020/2 میز سه پایه
93,000 تومان
چوبی کد:020/3 میز سه پایه
210,000 تومان
رزین اپوکسی 100 کات رزین 190 میل نیمه رقیق
75,000 تومان
رزین اپوکسی 100 کات رزین 420 میل نیمه رقیق
125,000 تومان
رزین اپوکسی سافت رزین 190 میل رقیق
75,000 تومان
رزین اپوکسی سافت رزین 2100 میل
469,000 تومان
رزین اپوکسی سافت رزین 420 میل رقیق
125,000 تومان
رزین اپوکسی یا کمیو رزین 12 کیلوگرمی
2,574,000 تومان
رزین اپوکسی یا کمیو رزین 190 میل غلیظ
75,000 تومان
رزین اپوکسی یا کمیو رزین 2100 میل غلیظ
469,000 تومان
رزین اپوکسی یا کمیو رزین 420 میل غلیظ
125,000 تومان
رزین اپوکسی یا کمیو رزین 9.750 کیلوگرمی
2,197,000 تومان
رزین اپوکسی یا کمیو رزین 900 میل غلیظ
237,500 تومان
رزین اپوکسی100 کات رزین 2100 میل نیمه رقیق
469,000 تومان
زاج سفید
14,500 تومان
سنگ شیشه ای رنگی
20,000 تومان
ورق طلا
70,000 تومان
ورق طلا مایع 60 میل
33,000 تومان
ورق مس
80,000 تومان
ورق مس مایع 60 میل
33,000 تومان
ورق نقره
70,000 تومان
ورق نقره مایع 60 میل
33,000 تومان
کریستال سرورنیک
72,500 تومان
کریستال نمک
15,000 تومان
100 کات رزین 12 کیلوگرمی
2,574,000 تومان
100کات یا لولایت
114,000 تومان
رزین اپوکسی سافت رزین 900 میل
237,500 تومان
رزین اپوکسی یا کمیو رزین 7.5 کیلوگرمی
1,610,000 تومان
رزین اپوکسی100 کات 900 میل نیمه رقیق
237,500 تومان
رزین اپوکسی100 کات رزین 7.5 کیلوگرمی
1,610,000 تومان
رزین اپوکسی100 کات رزین 9.750 کیلوگرمی
2,197,000 تومان
نوار چسب آبی ComLine
35,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top