دسته بندی ها

اسپری رنگ پارچه

اسپری رنگ پارچه یک محلول بر پایه آب با دهانه پمپی مناسب برای خلق طرح مورد نظرتان می باشد .شما میتوانید به وسیله شابلون استنسیل و شابلون های آن استنسیل و یا به صورت مجزا با استفاده از این اسپری رنگ پارچه روی پارچه نقاشی های زیبایی رو خلق کنید . بدون بو است و از بهترین مواد اولیه و جدیدترین فرمول تهیه و تولید میشود دارای رنگ های تند برای پارچه های روشن است و بعد از استفاده روی پارچه خشکی یا زبری به پارچه نمیدهد و کاملا بعد از فیکس کردن نقاشی شما روی پارچه قابل شتشو هستند.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
اسپری رنگ پارچه کد:1100
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1103
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1105
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1108
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1109
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1110
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1111
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1112
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1113
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1114
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1117
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1118
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1120
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1101
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1102
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1104
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1106
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1107
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1115
45,000 تومان
اسپری رنگ پارچه کد:1116
45,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1100 سفید
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1101 طلایی
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1103 صورتی
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1108 شرابی
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1107 قرمز روشن
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1106 قرمز سیر
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1104 صورتی
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1109 آبی دریایی
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1110 سرمه ای
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1111 سبز
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1112 سبز چمنی
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1113 سبز سیر
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1114 آبی نفتی
62,000 تومان
اسپری رنگ متالیک پارچه کد:1115 فیروزه ای
62,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top