بیس جعبه های مخملی

برای درست کردن جعبه های مخملی یا پارچه ای  شما نیاز به بیس هایی دارین که پارچه های مورد نظرتون رو روی اون ها کار کنین و برای موارد مختلفی چون جعبه جواهرات، جا دستمالی و ... از اون ها بهره ببرین 🙃.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
بیس جعبه های مخملی قلب درب دار
108,000 تومان
بیس جعبه های مخملی بیضی درب دار
42,000 تومان
بیس جعبه های مخملی جا دستمالی
45,000 تومان
بیس جعبه های مخملی قلب
55,000 تومان
بیس جعبه های مخملی گرد بزرگ درب دار
96,000 تومان
بیس جعبه های مخملی گرد ساده بزرگ
45,000 تومان
بیس جعبه های مخملی گرد کوچک درب دار
40,000 تومان
بیس جعبه های مخملی کشکول بزرگ
42,000 تومان
بیس جعبه های مخملی کشکول کوچک
42,000 تومان
بیس گرد بزرگ
35,000 تومان
بیس گرد متوسط
25,000 تومان
بیس گرد کوچک
20,000 تومان
بیس مربع درب دار
48,000 تومان
بیس هفت سین مخملی کد 01902100
150,000 تومان
بیس هفت سین کد 417
150,000 تومان
بیس سطل آشغال
110,000 تومان
بیس جا دستمالی بزرگ
47,000 تومان
بیس جا دستمالی کوچک
45,000 تومان
بیس جعبه مخملی حلالی
48,000 تومان
بیس جعبه های مخملی بیضی
45,000 تومان
بیس جعبه های مخملی گرد دالبری
64,000 تومان
بیس جعبه های مخملی گرد متوسط درب دار
42,000 تومان
بیس جعبه های مخملی مستطیل
32,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top