سایر مدیوم ها

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
تکسچر کراکل
8,000 تومان 9,600 تومان
سنگ هنری دکوراتیو
8,100 تومان 10,000 تومان
واکس وری چالکی شفاف(بی رنگ)
26,000 تومان 31,200 تومان
واکس وری چالکی سیاه
26,000 تومان 31,200 تومان
واکس وری چالکی قهوه ای
26,000 تومان 31,200 تومان
آستر سطوح براق
16,300 تومان 19,600 تومان
اکستندر 70میل
10,400 تومان 12,500 تومان
مدیم گلیز 120 میل
30,600 تومان 36,800 تومان
تیکچندر 70میل
10,400 تومان 12,500 تومان
مدیم گلیز 70میل
21,500 تومان 25,800 تومان
اسپری مشکی
8,500 تومان 10,200 تومان
100کات یا لولایت
56,800 تومان 68,200 تومان
پودر بتون
36,200 تومان 43,500 تومان
رنگ مغناطیسی یا آهن ربایی
27,300 تومان 32,800 تومان
کنتور پاستا 50 میل
13,700 تومان 16,500 تومان
الکل ایزوپروپل
13,000 تومان
اکرولیک پرایمر
6,500 تومان
تکسچر کاهگل
8,000 تومان 9,600 تومان
شاپان قهوای 120 میل
5,500 تومان 6,600 تومان
شاپان قهوای 300 میل
9,500 تومان 11,500 تومان
مدیم گلیز پلید
39,000 تومان 46,800 تومان
موزایک ژل 50 میل
21,800 تومان 26,200 تومان
التمیت گلیز120میل
25,500 تومان 30,600 تومان
التمیت گلیز250میل
48,500 تومان 58,200 تومان
التمیت گلیز70میل
15,600 تومان 18,800 تومان
پورینگ مدیم
36,500 تومان 44,000 تومان
تکسچر بسکت
8,000 تومان 9,600 تومان
تکسچر بسکت(12 کیلویی)
87,500 تومان
تکسچر بسکت(5 کیلویی)
36,500 تومان
خمیر استاکو
34,500 تومان 41,300 تومان
شاپان مشکی 120 میل
3,500 تومان 4,500 تومان
شاپان مشکی 300 میل
6,000 تومان 7,500 تومان
مواد اورینت پارچه تکسکو کد: 413
6,000 تومان 7,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top