سنگ حدید

اصالت و ریشه سنگ حدید ، معادن استخراج آهن است .
پس از استخراج این سنگ،آنرا جلا می دهند.
از سنگ های با کیفیت برای ساخت زیورآلات استفاده می کنند که در طرح های مختلف استفاده می شود.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
سنگ حدید 6 ضلعی طلایی سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان سبز سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان طلایی سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان هفت رنگ سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح دایره هفت رنگ سایز 12
19,000 تومان
سنگ حدید طرح ستاره طلایی کاهی سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید طرح ستاره نوک مدادی سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح ستاره نوک مدادی سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید طرح ستاره هفت رنگ سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید طرح ستاره هفت رنگ سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید طرح قلب طلایی سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید طرح قلب نوک مدادی سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح قلب نوک مدادی سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب طلایی سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب نوک مدادی سایز 3
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب هفت رنگ سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید کروی بژ سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید کروی صدفی سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید کروی مسی سایز 8
15,000 تومان
سنگ حدید کروی نقره ای سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید کروی نقره ای سایز 8
15,000 تومان
سنگ حدید کروی نوک مدادی سایز 4
15,000 تومان
سنگ حدید کروی نوک مدادی سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید کروی نوک مدادی سایز 8
15,000 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 4
15,000 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 4
15,000 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان طلایی تیره سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان طلایی سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان نوک مدادی سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح دایره طلایی سایز 12
19,000 تومان
سنگ حدید طرح دایره نقره ای سایز 12
19,000 تومان
سنگ حدید کروی بژ سایز 8
15,000 تومان
سنگ حدید کروی مسی سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید 6 ضلعی نقره ای سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید 6 ضلعی هفت رنگ سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان نقره ای سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح پیکان هفت رنگ سایز 6
19,000 تومان
سنگ حدید طرح ستاره طلایی سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید طرح ستاره نقره ای سایز 8
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب طلایی سایز 3
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب نقره ای سایز 3
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب هفت رنگ سایز 3
19,000 تومان
سنگ حدید کروی سبزآبی سایز 8
15,000 تومان
سنگ حدید کروی صدفی سایز 4
15,000 تومان
سنگ حدید کروی صدفی سایز 8
15,000 تومان
سنگ حدید کروی طلایی سایز 4
15,000 تومان
سنگ حدید کروی طلایی سایز 6
15,000 تومان
سنگ حدید کروی طلایی سایز 8
15,000 تومان
سنگ حدید کروی مسی سایز 4
15,000 تومان
سنگ حدید کروی نقره ای سایز 4
15,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top