سنگ حدید

اصالت و ریشه سنگ حدید ، معادن استخراج آهن است .
پس از استخراج این سنگ،آنرا جلا می دهند.
از سنگ های با کیفیت برای ساخت زیورآلات استفاده می کنند که در طرح های مختلف استفاده می شود.

توجه داشته باشید که عکاسی از محصولات توسط بهترین تجهیزات عکاسی انجام میشود .

اما با توجه به متفاوت بودن کیفیت و تنظیمات مانیتور ها ممکن است  

تفاوت در رنگ-تیرگی و روشنی و …. وجود داشته باشد.

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
سنگ حدید 6 ضلعی طلایی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید 6 ضلعی نقره ای سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید 6 ضلعی هفت رنگ سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان سبز سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان طلایی تیره سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان طلایی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان طلایی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان طلایی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان نقره ای سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان نقره ای سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان نقره ای سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان نوک مدادی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان هفت رنگ سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح پیکان هفت رنگ سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید طرح دایره هفت رنگ سایز 12
26,500 تومان
سنگ حدید طرح ستاره هفت رنگ سایز 8
33,500 تومان
سنگ حدید طرح قلب نوک مدادی سایز 6
33,500 تومان
سنگ حدید طرح قلب هفت رنگ سایز 8
33,500 تومان
سنگ حدید مکعب طلایی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید مکعب نقره ای سایز 3
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب نوک مدادی سایز 3
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب نوک مدادی سایز 4
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب هفت رنگ سایز 3
19,000 تومان
سنگ حدید مکعب هفت رنگ سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی بژ سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی بژ سایز 8
26,500 تومان
سنگ حدید کروی سبزآبی سایز 8
26,500 تومان
سنگ حدید کروی صدفی سایز 4
19,000 تومان
سنگ حدید کروی صدفی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی صدفی سایز 8
26,500 تومان
سنگ حدید کروی طلایی سایز 4
19,000 تومان
سنگ حدید کروی طلایی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی طلایی سایز 8
26,500 تومان
سنگ حدید کروی مسی سایز 4
19,000 تومان
سنگ حدید کروی مسی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی مسی سایز 8
26,500 تومان
سنگ حدید کروی نقره ای سایز 4
19,000 تومان
سنگ حدید کروی نقره ای سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی نقره ای سایز 8
26,500 تومان
سنگ حدید کروی نوک مدادی سایز 4
19,000 تومان
سنگ حدید کروی نوک مدادی سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی نوک مدادی سایز 8
26,500 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 4
19,000 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 4
15,000 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 6
26,500 تومان
سنگ حدید کروی هفت رنگ سایز 6
26,500 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top