دسته بندی ها

دکوپاژ برنجی دانکار

دکوپاژ هنری است بسیار زیبا، که با کمک آن وسایل کهنه و قدیمی خانه، و یا وسایل دور ریزی مانند قوطی رب، شیشه مربا و … را می توان بازیابی کرد و تبدیل به وسایلی کاربردی و زیبا نمود. هنر دکوپاژ یکی از تکنیک‌های بسیار ساده برای نو کردن، تازه کردن و زیباتر کردن وسایل قدیمی منزل شماست. شما با دکوپاژ به راحتی میتوانید به وسایل کهنه‌تان جلوه‌های بسیار زیبایی ببخشید. شما با کمک این روش تزیینی می توانید با استفاده از طرح های دکوپاژ برنجی، تلا ترانسفر یا دستمال سفره طرح دار، طرحی جدید اجرا کنید و وسایلی را که از کاربری خارج شده اند، بازیابی کنید. برای هنر دکوپاژ به چسب دکوپاژ نیاز است که بسته به بیس شما این مدیوم چسب ها متفاوت هست. 

نمایش
در هر صفحه
نمایش به عنوان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP002 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP003 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP004 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP005 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP006 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP007 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP008 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP009 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP010 طرح کاشی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP011 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP012 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP013 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP014 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP015 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP016 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP017 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP018 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP019 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP020 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP021 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP022 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP023 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP024 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان
دکوپاژ برنجی دانکار کد DP025 طرح قلم آبی
56,500 تومان 55,000 تومان

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار
back to top